הקהילה החדשה של רמת אביב ע"ש סיימור צימט ז"ל

תרומות 

Donations

קודם כל, תודה רבה!  אנחנו זקוקים לתרומות שלכם כדי להמשיך לספק את כל השירותים שאנחנו מביאים לקהילה בכל שבוע.

 

ניתן לשלוח תרומות לקהילה בהמחאה על שם "הקהילה החדשה."

First of all, thank you very much! We rely on your contributions to enable us to continue serving the community each and every week.

 

Donations can be made to the New Kehila by cash or check made out to"Hakehila Hahadasha."