הקהילה החדשה של רמת אביב ע"ש סיימור צימט ז"ל

1

A Congregation of Secular Jews in Israel

The Seymour Cymet z"l

New Kehila of Ramat Aviv

Where you feel at home with Jewish life