הקהילה החדשה של רמת אביב ע"ש סיימור צימט ז"ל

1

AMasorti Congregation

The Seymour Cymet z"l

New Kehila of Ramat Aviv

Where you feel at home with Jewish Life

Yom Kippur 5780-page-001 (2).jpg